Dyma rai o’r cwestiynau a ddanfonwyd i Russell – roedd yn brydlon iawn yn eu hateb hefyd.

Oes angen rhoi gorchudd dros y cwt / run pan mae’n rhewllyd dros nos, neu yn dywydd gwlyb?

· Ydi’r ieir yn chwysu mewn tywydd poeth gan fod eu plu mor drwchus?

· Oes angen eu cysgodi rhag yr haul neu yden nhw’n ddigon call i fynd i mewn i’r cwt i gael cysgod?

· Oes angen “disinfectant” a sgwrio’r cwt tu fewn unwaith y mis?

· Ydi’r ieir yn hoffi glaw? –mae’n debyg bydd y tir yn troi yn fwdlyd ac yna yn baeddu eu traed pluog.

· Yden nhw’n ddigon call i gysgodi rhag y glaw yn y cwt? – mae un iair sef Disglair yn tueddu i sefyll yn y drws i stopio pawb arall i mewn.

· Gawn ni olchi eu traed efo dŵr a sebon rhywdro?

Cewch glywed yr atebion yn y man.