Tomos, Rhodd a Huw

Tomos, Rhodd a Huw

Dyma Tomos, Huw a Rhodd efo’r ieir a gawsom gan Russell. Mae nhw efo ni ers mis bellach ac fel y gwelwch maen nhw’n ddof iawn.