Fe gawsom dair iair ddu gan Russell dair wythnos yn ol. Mae pawb yma wedi dotio efo nhw. Cawson nhw’r Seromoni Enwi yn fuan iawn ar ol cyrraedd. “Disglair”  “Nos Pluen Dlos” a “Plwm Pwdin” ydi’r enwau swyddogol. Mae’n siwr bod pawb ar bigau eisiau gwybod os ydent wedi dodwy eto. Rhaid aros a gwel!